Ježíš Kristus

9. srpen 2010 | 07.20 | rubrika: Z Bible

Ježíš Kristus (Koloským 1,14-21)

  • V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů:
  • On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření,
  • neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.
  • On předchází všechno, všechno v něm spočívá,
  • on jest hlavou těla – totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých – takže je to on, jenž má prvenství ve všem.
  • Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích – protože smíření přinesla jeho oběť na kříži.
  • I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky,
  • nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony
  • Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu.
  • Jeho zvěstujeme, když se vší moudrostí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli přivést před Boha jako dokonalé v Kristu. O to se snažím a zápasím tak, jak on ve mně působí svou silou.
žádné komentáře | přidat komentář

Boží vůle

22. červen 2009 | 12.59 | rubrika: Z Bible

Častokrát se křesťané ptají, jaká je Boží vůle pro jejich život, co mají dělat a čemu se mají věnovat. Je vůbec důležité se zajímat o Boží vůli a pokud ano, jak to máme činit? Tady je několik veršů z Bible, které odpovídají na některé otázky o Boží vůli. Je dobré vědět, že o Boží vůli se můžeme tolik dozvědět skrze jeho Slovo. Pokud chceme opravdu hledat, Bůh nám

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 300x