Ex 20,12

13. květen 2012 | 07.12 | rubrika: Ranní verše

Cti svého otce a svou matku, aby se prodloužily tvé dny na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Ex 20,12

1Sam 1,15

12. květen 2012 | 08.19 | rubrika: Ranní verše

Chana odpověděla: Ne, můj pane. Jsem žena obtížená na duchu. Nepila jsem víno ani pivo, ale vylévala jsem svou duši před Hospodinem. 1Sam 1,15

žádné komentáře | přidat komentář

Mt 7,1n

6. květen 2012 | 06.34 | rubrika: Ranní verše

Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. Mt 7,1n

žádné komentáře | přidat komentář

Zl11,5a7.

4. květen 2012 | 05.13 | rubrika: Ranní verše

Hospodin zkoumá spravedlivého i ničemu. Jeho duše nenávidí lidi milující násilí, On miluje spravedlivé činy. Upřímný spatří Jeho tvář. Zl11,5a7.

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 11,9.

27. duben 2012 | 08.41 | rubrika: Ranní verše

Nikdo nikomu neublíží ani neuškodí na celé mé svaté hoře, protože země bude naplněna poznáním Hospodina, tak jako vody pokrývají moře. Iz 11,9.

žádné komentáře | přidat komentář

Efezským 5:20

26. duben 2012 | 08.04 | rubrika: Ranní verše
vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. (Efezským 5:20)
žádné komentáře | přidat komentář

Římanům 16,27

24. duben 2012 | 07.57 | rubrika: Ranní verše
Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. (Římanům 16,27)
žádné komentáře | přidat komentář

Římanům 14,22

21. duben 2012 | 22.59 | rubrika: Ranní verše

Tvé přesvědčení ať zůstane mezi tebou a Bohem. Blaze tomu, kdo sám sebe neodsuzuje, když se pro něco rozhodl. (Římanům 14,22)

žádné komentáře | přidat komentář

Ex 4,11n

17. duben 2012 | 08.30 | rubrika: Ranní verše

Kdo dal člověku ústa? Kdo působí, že je člověk němý nebo hluchý, vidící nebo slepý? Nyní jdi, já sám budu s tvými ústy a a budu tě učit, co máš mluvit! Ex 4,11n

žádné komentáře | přidat komentář

Zl 25,4n

15. duben 2012 | 07.23 | rubrika: Ranní verše

Hospodine, dej mi poznat svoje cesty, vyuč mě svým stezkám. Uváděj mě do své pravdy, vyučuj mě, vždyť jsi můj Bůh, má spása. Zl 25,4n

žádné komentáře | přidat komentář