Učit se Bibli zpaměti (John Piper)

23. duben 2011 | 09.24 | rubrika: O Duchovním životě


Učení se Bible na zpaměť

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 127x

Jistota spasení? (Kempenský)

7. duben 2011 | 12.59 | rubrika: O Duchovním životě

"Jednou jeden úzkostlivec, který se neustále zmítal mezi strachem a nadějí, poklekl, zkroušen žalem, v kostele před oltářem a v duchu uvažoval:
Kéž bych věděl, že setrvám v dobrém až do konce! A hned uslyšel v nitru Boží odpověď: Co bys dělal, kdybys to věděl? Dělej nyní, co bys dělal tehdy, až budeš zcela v bezpečí. A on, velice tím utěšen a posilněn,

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 93x

Ano, právě vy jste naše sláva a radost!

22. červen 2009 | 12.50 | rubrika: O Duchovním životě

Co jiného je naše naděje, radost a koruna chlouby než právě vy před tváří našeho Pána Ježíše při jeho příchodu? Ano, právě vy jste naše sláva a radost! (1. List Tesalonickým 2,19-20)

Tento text z Bible mne

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 82x

Zdravý vztah k církvi

30. leden 2009 | 08.27 | rubrika: O Duchovním životě

Zdravý vztah k církvi

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 104x

práce s mládeží - růst v dovednostech

30. leden 2009 | 08.25 | rubrika: O Duchovním životě

Růst v dovednostech ve službě

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 71x

Evangelizace

30. leden 2009 | 08.18 | rubrika: O Duchovním životě
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 113x

Duchovní rodičovství

30. leden 2009 | 08.15 | rubrika: O Duchovním životě

Duchovní rodičovství

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 105x

Jak vidí Bible člověka

30. leden 2009 | 07.55 | rubrika: O Duchovním životě


Jak vidí Bible člověka


Člověk je na počátku Bible, v knize Genesis, uváděn ve vší slávě. Už při stvoření dává Bůh člověku mimořádnou péči. Všechno ostatní tvorstvo Bůh učinil svým slovem jako živé. Člověka však uhnětl z prachu, obrazně řečeno, vlastníma rukama. První jako mrtvé tělo,

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 97x

Zpovědní zrcadlo

30. leden 2009 | 07.44 | rubrika: O Duchovním životě

Zpovědní zrcadlo

komentáře (1) | přidat komentář | přečteno: 4.274x