Gn 20,8.

24. říjen 2010 | 06.31 | rubrika: O Bohu

Za časného jitra svolal abímelek všechny své služebníky a všechno jim vypověděl; a ty muže pojala velká bázeň. Gn 20,8.

žádné komentáře | přidat komentář

Gn 9,16.

26. září 2010 | 07.26 | rubrika: O Bohu

Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na ni a rozpomenu se na věčnou smlouvu mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi. Gn 9,16.

žádné komentáře | přidat komentář

Řím 12,5.

17. září 2010 | 06.41 | rubrika: O Bohu

Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Řím 12,5.

žádné komentáře | přidat komentář

Gn 2,7.

21. červenec 2010 | 06.47 | rubrika: O Bohu

I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem.  Gn 2,7.

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 60,2

20. červenec 2010 | 07.01 | rubrika: O Bohu

Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Iz 60,2

žádné komentáře | přidat komentář

(Iz 54,10)

23. květen 2010 | 06.26 | rubrika: O Bohu

I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin. (Iz 54,10)

žádné komentáře | přidat komentář

(Iz 53,2)

17. duben 2010 | 08.06 | rubrika: O Bohu

Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale nedychtili  jsme po něm.(Iz 53,2)

žádné komentáře | přidat komentář

(Zj 3,19)

5. duben 2010 | 08.07 | rubrika: O Bohu

Já usvědčuji a kárám ty, které miluji; buď tedy horlivý a učiň pokání. (Zj 3,19)

žádné komentáře | přidat komentář

Iz 47,18nn

24. únor 2010 | 07.25 | rubrika: O Bohu

"Kdybys dal pozor na má přikázání, byl by tvůj pokoj jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny. Svévolníci pokoj nemají." praví Hospodin. (Iz 47,18nn)

žádné komentáře | přidat komentář

Pojďme, projednejme to spolu...

16. říjen 2009 | 07.22 | rubrika: O Bohu

Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. (Iz 1,18.)

žádné komentáře | přidat komentář