všechny různé citáty co se mi líbí

29. srpen 2011 | 07.35 | rubrika: Citáty

MODLITBA

Krédo těch, kdo

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 285x

citáty

28. srpen 2011 | 21.22 | rubrika: Citáty

Zavřete oči nad chybami druhých a otevřou se vám dveře přátelství.

Přítel je osoba, se kterou se odvažujete být sami sebou.

Dobrý přítel je ten, který se vám může svěřit se svými problémy, ale neudělá to.

S těmi se přátel kteří tě mohou udělat lepším.

Žij tak, aby se tví přátelé začali nudit, až zemřeš.

Práce od nás vzdaluje tři velké

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 70x

Tomáš Kempenský

15. březen 2011 | 08.49 | rubrika: Citáty
  • Všichni jsme křehcí; ale nikoho nepokládej za křehčího, než jsi sám.
  • Ke komu mluví věčně Slovo, ten je zbaven mnoha domněnek. Všechno vzniklo z jednoho Slova a všechno mluví o jednom, a to je Počátek (Kristus), který mluví i k nám (srov. J 8,25). Bez něho nikdo nic nepoznává, ani správně neposuzuje. Komu
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 116x

Charles Spurgeon

25. leden 2010 | 07.49 | rubrika: Citáty

Charles Spurgeon

  • Ten, kdo nikdy a nikoho necituje, nebude ani sám citován.

Clive Staples Lewis

22. červen 2009 | 13.57 | rubrika: Citáty

V letním semestru 1929 jsem si přiznal porážku a uznal, že Bůh je skutečně Bohem...byl jsem asi tím nejsklíčenějším a nejneochotnějším konvertitou v celé Anglii.

Před námi jsou lepší věci než ty, které zůstaly za námi.

Často slýcháme o hrubosti nastupující generace. Sám patřím mezi staříky a dalo by se očekávat, že se postavím na stranu

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 85x

Josef Václav Sládek (Zvony a zvonky/Důvěra v Boha)

21. duben 2009 | 06.34 | rubrika: Citáty

Kdo Boha má za pevný hrad,
nic nemusí se zlého bát,
i v bouři může kliden být,
neb nad ním Bůh svůj drží štít.

Zlých úklady a zlobný čin
jak sítě tkané z pavučin
On jedním dechem spřetrhne
a v záhubu je uvrhne.

Jak perla skrytá v ústřici
je ctnost v tvém srdci zářící;
ať neznána, — z tmy bezedné
On k záři své ji pozvedne!

On miliony řídí hvězd,
— kdo vyzkoumal kdy Jeho čest?
a nad ptáčaty má svou stráž,
On řídí také osud náš.

On zná i naši každou tíž,
čím přítel dál, tím On je blíž,
On setře každou slzu s řas
a změní noc na jitřní jas.

Nad vrchy, doly, vodami
jest Jeho ruka nad námi;
jen spolehejme pevně Naň,
— a dál se Jeho vůle staň!

Dt 31,8

23. březen 2009 | 05.35 | rubrika: Citáty

Dt 31,8: Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs...

žádné komentáře | přidat komentář

Jan Amos Komenský

18. březen 2009 | 06.38 | rubrika: Citáty

Jan Amos Komenský

Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.

Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 146x

Søren Kierkegaard

15. březen 2009 | 23.15 | rubrika: Citáty

V duchovním smyslu je možné všechno, ale ve světě konečném jsou mnohé věci nemožné.

Nekonečná rezignace je posledním stadiem před vírou; kdo tento pohyb nevykonal, nemůže uvěřit.

Víra není bezprostřední popud srdce, nýbrž paradox života.

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 129x

citáty Matky Terezy

10. březen 2009 | 06.39 | rubrika: Citáty

Hymna života

Život je šance - využij ji
Život je krása - obdivuj ji
Život je blaženost - užívej ji
Život je sen - uskutečni ho
Život je výzva - přijmi ji
Život je povinnost - naplň ji
Život je hra - hrej ji
Život je bohatství - ochraňuj ho
Život je láska -

komentáře (1) | přidat komentář | přečteno: 6.386x