Archiv všech článků blogu

duben 2014

- 1. List Janův

únor 2013

- chvály

leden 2013

- slovíčka - espanol
- Hospodinovi ctitelé

červenec 2012

- pár španělských slovíček a frází

květen 2012

- Ex 20,12
- 1Sam 1,15
- Mt 7,1n
- Zl11,5a7.

duben 2012

- Iz 11,9.
- Efezským 5:20
- Římanům 16,27
- Římanům 14,22
- Ex 4,11n
- Zl 25,4n
- Gal 5,17
- Žalm 42,6
- 1 Kor 15,13-14
- Žalm 147,11
- Pravda?
- J13,14n
- Židům 12,15
- Mt 9,18.

březen 2012

- Z 18:2-3
- 1. Tim 4,16
- Žalm 94,22
- španělské fráze na pozadí angličtiny
- 1P 1,13
- Jeremiáš 5, 21n
- Matouš 7,3
- Gn 24,7
- 1 Kor 10,23
- formal english useful expressions
- Jakub 1,2n
- 2. Jan 1,8
- 1. Paralipomenon 16:11
- 2. Kor 13,5
- Izajáš 41:13
- Iz 41,10
- test
- 1Tim 6,12
- Neh 6:9
- materialy na doučování
- Jer 15,19
- Přísloví 8,13
- 2. Paralipomenon 30:8
- Iz 46,9n
- Před šedinami povstaň...
- 2. Tes 2,16-17
- Kazatel 9,10

únor 2012

- 2.Kor 5:17-18a
- Kazatel 4,6
- Žalm 145
- Oz 12,7.
- Oz 10,12
- Přísloví 3:5
- Gal 5,25n
- 1.Kor 16:13-14
- 1.Letopisů 28:9b
- Ef 5, 14
- Oz 4,1.
- Kol 3,1-2
- Lukáš 11,28
- 1.Letopisů 16:11
- 1Tes 5,12n
- Přísloví 21,21
- L 10,41-42
- 1. Tes 4,14
- 1. Tes 4,1
- 1. Tes 3,13
- Žalm 25,5
- Marek 6,31
- Kol 4,5-6
- Oz 2,16n
- Římanům 8,28

leden 2012

- Lukáš 18,27
- Jeremiáš 6,16
- Žalm 100,1-2
- Mark Twain - The Mysterious Stranger
- Filipským 2.3
- Přísloví 15,33
- 2. Tes 1,6
- (Žalm 115,15
- Římanům 13,11
- 1.Kor 15:58
- Lv 20,26
- 1.Kor 14:20
- Jakub 3,17
- Jakub 2,17 SNC
- Filipským 4:11
- Žalm 40,6
- Jakub 1,21
- Žalm 38,17
- 1.Kor 10:31b
- Píseň 1,4.
- Židům 12,28
- 1.Kor 10:13b
- Žalm 9,11
- 1Jan 1,10
- 1.Kor 4:7
- Gal 6,4 ČEP
- Gal 6,2
- Žalm 33, 13-14
- Pláč Jeremiášův 3,25
- Římanům 8,12
- Kaz 1,10. Šťastný Nový rok!

prosinec 2011

- Sandra Cisneros
- Ř 12,2
- vocabulario temático
- Žalm 26,8-9
- 1. Korintským 6:20
- Ko 3,16
- Žalm 18,29
- Izajáš 9:5
- Stephen Crane - Maggie
- Benjamin Franhklin's virtues
- Izajáš 42,8
- Sofonjáš 1,7
- Žalm 119,36-37
- Řím 12:18
- Iz 30,15
- Jk 5,13
- The Catcher in the Rye
- Řím 12:1
- Řím 10:9
- Koloským 3,13
- 1.Sam 16,7b
- Přísloví 5,21
- Římanům 6,23
- Žalm 11
- Jan 5,22-23
- 1J1,7
- Žalm 10,13n
- Přísloví 25,11
- Ž 9,10-11
- Mt 15,19n
- odkazy na přednášky v aj
- 2. Tim 2,16
- Řím 8:5-6

listopad 2011

- Žalm 4,4
- Jakub 5,20
- Žalmy 105:4
- Jozue 24:16b-17a
- Žalm 37,23-24
- Přísloví 13,3
- kázání - odkazy
- Jozue 1:9
- Jon 1,6.
- Jk 4,7.
- Zjevení 15,3
- Tit 3,8
- L 17,21
- Abd 1,15
- Neh 9,6
- Matouš 6:26
- Exod 34:14
- Žalm 139,1-2
- Autobiography of Benjamin Franklin
- 1. Janův 4,7
- Žalm 119, 36-37
- Francouzština 4
- Přísloví 3,25-26
- Římanům 8,13 SNC
- Efezským 4,7, SNC
- Jakub 3,18
- Francouzština 3
- Efezským 3, 17, SNC
- Židům 12,1-2
- 2Pt 3,13

říjen 2011

- 2Pt 3,18
- Římanům 12,16
- Deut 4,9
- Žalm 19,15
- Filipským 2,3
- Exod 15:2a
- Jakub 2,23
- Zj 3,5
- Žalm 16.2
- 1 Tim 2,1
- 2 Kor 13,11
- Francouzština 2
- List Judův 1,22
- Žalm 112,1
- Zl16,2
- Jan 11:25-26
- Galatským 5:13
- Jan 11:40
- Lukáš 17,10
- 1. Janův 2,17
- slovíčka v tabulce
- slovíčka
- 1. Januv 4,10
- 1Kor 8,2.
- Galatským 5, 22-23
- 1. Jan 1,8
- Jan 10:7a,9
- 2Pt 3,10
- William Faulkner - Intruder in the Dust
- 2. Petrova 3,18
- Žalm 128,1
- 1. Petrova 5,6-7
- Žalm 25, 14
- 1Pt 4,7n
- 1. Petrova 1,14

září 2011

- Jakub 4,7-8
- Jakub 5,20
- Jakub 5,16
- Žalm 120,1
- Jan 15,12
- Žalm 89,2
- Židům 13,7
- Ž 145
- Židům 12,2
- Eugene One'ill - Desire Under the Elms
- Arthur Miller - The Death of a Salesman
- Židům 11,6
- Matouš 4,4
- Žid 10,25
- The Grapes of Wrath - John Steinbeck
- Kazatel 5,11
- Židům 6,10
- Iz 55,3
- Galatským 1,19
- Přísloví 8,13
- L 21:34
- Hemingway - The Old Man and the Sea
- Kol 3,8
- 2S 22,29
- Židům 3,14
- Walt Whitman - The Leaves of Grass
- L 16:15b
- F.S. Fitzgerald - The Great Gatsby
- Jr 9,22-23
- Tit 2,11n
- Jr 29:13-14a
- Exod 23,1-2a
- 2. Tim 2,16-17
- The Adventures of Huckleberry Finn - Mark Twain
- Jr 29:7

srpen 2011

- 1. Kor 3,16n
- 2. Tim 1, 13n
- SER versus ESTAR
- Describing a picture in English
- slovníky (anglicko, česko, španělsko)
- všechny různé citáty co se mi líbí
- video knihy - skvělá stránka
- Paulo Coelho: Pátá hora
- Larry King: Nebojte se mluvit
- Richard Rohr: Všechno má své místo
- Nee Watchman: Osvobození Ducha
- Josh Mc Dowel: Hodnota člověka
- John white: Duchovní Zápas
- citáty
- Galatským 5,26
- odkaz na křesťanskou šp. televizi
- Mt 5,4
- z 50,10b
- Jr 10,7
- project: slovní zásoba
- Zájmena: tabulka a doplnění
- Anglické kolokace: go, do, hove ...
- přednášky a další odkazy
- Idioms / anglické idiomy
- Similes / anglická přirovnání
- další španělská/anglická/česká slovíčka
- 1. Tim 4,12
- tabulka: much / many / some / any / little / few..
- Colour idioms
- Oz 6,3
- Dona Perfecta
- Závěrečná napomenutí a pozdravy (1. Tes 5,12-28)
- Úkol křesťanů (1. Tim 2,1-15)
- Marek 14,7
- 2. Tesalonickým 3,5
- Marek 11:49
- 2. Petrův 3,15
- ejemplos de subjuntivos
- 1 Tes 5,15
- knihy o teenagerech
- Jan 11,25n
- Jr 3,22
- 1. Tes 2,4
- L 12,2
- Fp 2,4.
- Matouš 18,4
- Žalm 47,2
- slovíčka ze Sister Carrie
- 1. Korintským 10,31
- Jr 1:4-5a
- Biblický komentář Matthew Henryho
- Podobenství o pleveli mezi pšenicí (Mt 13,24-30)
- Žalm 105,4
- slovíčka z článku: Los diez alimentos más eficaces
- 8.8.2011 – Výklad podobenství o rozsévači (Mt 13,1
- 2. Paralipomenon 16,9
- Přísloví 19,23
- slovíčka / vocabulario -electrodomésticos
- Lukáš 6,45
- Lukáš 6,36-37
- Podobenství o rozsévači (Mt 13,1-9)
- 2. Korintským 5,20-21
- Daniel 4,24
- 2.8.2011 – O závažnosti slov (Mt 12,33-37)
- Žalm 103,8-9
- Chvála vykoupení v Synu (Mt 11,25-30)
- 1. Korintským 16,13-14

červenec 2011

- Matouš 7,11
- Matouš 10,42
- O důstojnosti učedníků (Mt 10,40-42)
- 1. Korintským 10,12
- Člověk proti člověku pro Ježíše (Mt 10,34-39)
- 1 Kor 7,31-32
- Povzbuzení ke statečnému vyznání (Mt 10,26-33)
- Žalm 96
- Úděl Ježíšových učedníků (Mt 10,16-25)
- Ozeáš 12,6-7
- Matouš 7,21
- Podobenství o dvou stavitelích (Mt 7,24-29)
- 23.7.2011 – O pravém učedníku (Mt 7,21-23)
- Matouš 7,18n
- Výrok o stromu a ovoci (Mt 7,15-20)
- Výrok o dvou cestách (Mt 7,13-14)
- Matouš 7,7
- O vyslyšení proseb (Mt 7,7-12)
- Matouš 7,1-2
- 20.7.2011 – O posuzování druhých (Mt 7,1-6)
- Žalm 52,11
- Jan 11,40
- Jan 3,16
- 1. Petrův 1,15
- 1. Par 16,11-12
- Ef 3,10n
- Žalm 143,10
- citáty pro inspiraci
- Kazatel 12,14
- Titus 3,8
- Ž 147:1
- Kazatel 8,17
- Am 4,13
- O zabezpečení života (Mt 6,19-34)
- Matouš 6,14
- Jak se postit (Mt 6,16-18)
- Modlitba Páně (Mt 6,9-15)
- Lukáš 21,34
- Kazatel 3,14
- Lukáš 16,10
- Lukáš 12,15
- Lukáš,7,47

červen 2011

- Žalm 27,8-9
- Lukáš 4,8
- Lukáš 1,45
- 1. Kor 15,34
- Mt 5,44
- Jak prokazovat dobrodiní (Mt 6,1-4)
- Jak se modlit (Mt 6,5-8)
- některé otázky z autoškoly
- O lásce k nepřátelům (Mt 5,43-48)
- O odplatě (Mt 5,38-42)
- Ž 145:8-9
- O přísaze (Mt 5,33-37)
- Mt 5,29
- O rozluce (Mt 5,31-32)
- O cizoložství (Mt 5,27-30)
- Mt 5,23-24
- O zabití (Mt 5,21-26)
- Mt 5,13
- Dovršení Zákona a Proroků (Mt 5,17-20)
- Výrok o soli a světle (Mt 5,13-16)
- Mt 5,8-9
- Blahoslavenství (Mt 5,1-12)
- Filipským 3,20
- Filipským 3,7
- Matouš 5,4
- Žalm 86,11
- Jakub 5,9
- Žalm 24
- Římanům 6,12
- Ž 130:5
- Ef 5,6-7
- Žalm 135
- Žalm 130,7
- Ž 121:8
- Žalm 145
- Koloským 3,13
- Koloským 2,6-7
- Žalm 75,8
- Římanům 8:28
- 1.Korintksým 7,23
- Židům 10,31
- Titus 2,11n
- Žalm 138,8

květen 2011

- (Koloským 3,23n
- Mt 5:8
- Římanům 12,15
- Žalm 127,1
- Kol 4,17
- Zjevení 14,7
- Efezským 5,10-11
- Přísloví 28,14
- Jeremiáš 33,11
- Žalm 89,2
- 1. Sam 16,7
- Efezským 6,10
- 1 Pt 1,17
- 2. Korintksým 2,11
- Žalm 55,23
- 1 Samuel 7,3
- 1 Samuel 2,3
- Efezským 5,15-16
- Efezským 3,20
- Římanům 15,1-3
- (Římanům 12,2)
- Římanům 10, 9
- Žalm 116,17
- Jeremiáš 29,13n
- Zj 1:17b-18
- Římanům 8,34
- Ž 100:5
- Juda 21
- Přísloví 20,13;24
- Biblické verše k zapamatování si nazpaměť:
- 1. Kor 15,58

duben 2011

- Přísloví 19,21
- Efezským 4,29
- 1. Korintským 9, 24
- Ž 69,6n
- Ž 68,20n
- Matouš 20,28
- Učit se Bibli zpaměti (John Piper)
- 1. Tes 4,4
- Žalm 62,6-7
- Žalm 62,2-3
- Matouš 7,21
- Matouš 7,12
- Matouš 7,7
- Jozue 23,11
- Žalm 111,10
- 1. Kor 1,9
- Římanům 12,17
- Římanům 15,2
- Žalm 53,3
- Žalm 56,5
- Ž 63:2
- Ž 66:5
- Žalm 50,14n
- Jistota spasení? (Kempenský)
- Jakub 1,12
- Jakub 1,5n
- Jakub 1,2n
- 1J 4:10
- Deut 10,20n
- Deut 18,13
- Deut 23,24

březen 2011

- 1Pt 4:11b
- 2Pt 1:4
- 1Pt 5,5n
- Jste to co jíte
- 2Pt 1,3
- Deut 8,6
- Deut 5,33
- Deut 10,12
- Žalm 41,2
- Žalm 40,5
- Gal 5,1
- Gal 3,2
- Žalm 37,23n
- Žalm 37,8
- Žalm 37,7
- Židům 6,12
- Židům 6,10
- Tomáš Kempenský
- Židům 4,14
- Židům 3,14
- Numeri 14,11
- Numeri 14,18
- Žalm 28,7
- Žalm 27,14
- Žalm 27,3
- Žalm 27,1n
- Žalm 26,2-3
- Přísloví 17, 19
- Přísloví 17,9
- Jk 1:12
- Ž 40:5
- Ž 42:6)
- Ž 46:2-3

únor 2011

- Přísloví 15,33
- Přísloví 15,26;29
- Přísloví 15,23
- Přísloví 15,16
- Přísloví 15,3
- Kazatel 5,1
- Kazatel 3,17
- Kazatel 3,14
- Kazatel 3,1
- Kazatel 1,9
- Přísloví 10,19
- Přísloví 10,18
- Přísloví 10,12
- Přísloví 3,27
- Přísloví 3,7-8
- Přísloví 3,5-6
- Ex 32,33
- Exodus 34,14
- Exodus 34,6
- 1 Kor 6,19n
- 1. Kor 4,5
- Žalm 33,1
- Žalm 31,24n
- Žalm 31,7
- Žalm 30,5-6
- Ga 5,13
- Ga 3,26-27
- Ga 2,20

leden 2011

- Exodus 15,2-3
- Marek 14,38
- Mk14
- Přísloví 24,1-2
- Přísloví 23,17
- Přísloví 23,9
- Př 23,4-5
- Tt 2:14
- Ž 20:8
- Tt 3:14
- 1. Jan 4,15-16
- 1. Jan 4,10
- 1.Jan 4,9
- 1. Jan 4,7
- Přísloví 14,16-17
- Přísloví 14,3
- Přísloví 14,2
- Žalm 50,23
- Žalm 50,14
- Žalm 50,1;5
- 1Tm 6:12
- Žalm 89,16
- Žalm 89, 8
- Žalm 89,2
- List Jakubův 1,26
- List Jakubův 1,21
- List Jakubův 1,19
- List Jakubův 1, 12
- List Jakubův 1,5n
- List Jakubův 1, 2n
- Gn 42,1

prosinec 2010

- Lk 1,68n
- Žalm 4,5n
- Zjevení 22,12-13
- Římanům 11,22
- Zjevení 15,4
- Zjevení 15,3
- 1J 2,1n
- Fp 4:8
- Ž 9:11
- 1Te 2:4
- Iz 55,6-7
- Iz 55,2
- Kol 3,12n
- Mal 2,16
- Žalm 27,14
- Zjevení Janovo 3:2
- Žalm 14
- Žalm 145
- Zachariáš 1
- 1. Tesalonickým 5:18
- Ko 1:13-14
- Sofoniáš 1
- Ko 3:23-24
- Žalm 145,8n
- 2. Petrův 1, 10
- Micheáš 6,8
- Jan 19,35

listopad 2010

- Gn 41,16.
- Lk 1,45.
- Jan 19,28.
- Židům 10,12n
- Žalm 147,11
- Gn 39, 21
- Lk 1,38
- 1. Tim 1,19
- Jan 19,23.
- Gn 35, 2.
- Jan 19,19.
- Ř 5,5
- Gn 32, 27
- Žalm 141
- Jan 19,17.
- Gn 32,11
- Jan 18, 37.
- Žalm 139
- Jan 5,44
- Gn 28,13a15.
- Žalm 135
- Jan 18, 36
- Gn 28,13a15.
- Žalm 130,5
- Jan 18,29.
- Přísloví 17,9
- Gn 27,28.
- Jan 18,20n.
- Jan 18,4.

říjen 2010

- Gn 22,8.
- Př 3,27n
- Jan 17,26.
- Ko 3,15n
- Gn 21,6
- Jan 16,32.
- 1Pt 4,7n
- Gn 20,8.
- 1Pt 2,11n
- 1. Jan 4,1
- Jan 15,22.
- Gn 19,12.
- Jan 15,20
- Pláč 3,25n
- Gn 18,19.
- Jozue 24,15.
- Přísloví 30
- Jan 15,13n
- Jan 15,12n
- Gn 18,19.
- Př 3:21-22a
- Jan 15,9n
- Jer 33,11
- Židům 12,14
- Gn 18,3.
- Jer 15,16
- Jan 15,8.
- Gn 17,1.
- Jan 14,27.
- Jer 10,6n
- Gn 16,13.

září 2010

- Jan 14,15a23.
- Gn 15,1.
- Jeremiáš 9
- Jeremiáš 5, 21n
- Gn 9,16.
- Jr 2,7
- J 5,24
- Zalm 37,5.
- Jr 2,2.
- Jr 1,12
- 1. Korintským 7:23
- Nehemiáš 10,40
- Gal 1,10
- Řím 12,5.
- Jr 1,9b.
- Leviticus 20,26
- Marek 13,13
- Job 15,31
- Jr 1,7.
- Am 5:14
- Římanům 8,12-13
- Žalm 121
- 2. Tim 4,2
- 2. Tim 2,16-17
- Žalm 119, 137nn
- Jr 1,10
- Iz 66,10
- 1. Tim 1,15
- Žalm 50

srpen 2010

- Ezechiel 33,11
- 1. Pt 1,13
- Iz 65, 25
- Žalm 119,36-37
- Žalm 119
- 1 Pt 1,17
- Žalm 118
- Ezdráš 7,23
- Žalm 115
- Iz 65,18
- 2. Kor 10,3-4
- 2. Kor 8,11
- 2. Kor 5,11 a 19
- Žalm 32:10
- Gal 6,8n
- Přísloví 18,12 Přísloví 18,21
- Žalmy 86:11
- Žd 12
- Sofoniáš 1,7
- 2. Kor 12,10
- Ko 1,13n
- Žalm 89
- Ježíš Kristus
- 2. Tes 1,6n
- (Iz 64,7)
- 1. Tes 4,4-5
- Židům 10,23
- Iz 55:7
- Izaiáš 55:6
- Př 21,2;21
- Římanům 15,1b-2
- Iz 64,4

červenec 2010

- Přísloví 12,10
- 2. Tim 2,1
- 2. Jan 1,9
- Žd 3,12n
- Židům 12,28b-29
- Žalm 144
- Iz 61,10
- Žalm 117
- Jan 13,35.
- Žalm 116
- Gn 2,7.
- Iz 60,2
- Iz 59,1
- Žalm 105,4
- Ž138
- Jan 13,15n
- Ž 119
- Iz 58,11b
- Iz 58,11a.
- Lukáš 10:2
- Gn 1,31
- Jan 12, 46
- Iz 58,10
- Iz 58,9na
- 2. Tim 2,24
- Z 135
- Jan 11,28
- Iz 58,6.
- Rim 12,13n

červen 2010

- Ž 145
- 1. Tm 6,6-7
- Ř 8,13n
- Jan 11,25n
- Iz 57,15
- Koloským 4:2
- Př 27,1n
- Izaiáš 41:13
- 2. Petr 3,14
- Kazatel 11,5
- (Gn 1,27)
- Jan 11, 9n
- (Iz 57,2)
- Matouš 6,8
- Žalm 26
- Filipským 3,14-15
- Filipským 4,4-5
- (Iz 55,12)
- Deuteronomium 4:39
- Gal 1,6-7
- Iz 56,7.
- 2. Tim 2,16-17
- 2. Tim 2,15
- Jan 10,27n
- (Iz 55, 6)
- Má ústa se otevřela proti nepřátelům...
- Přísloví 13
- Iz 55,2
- Jan 10, 12.
- Kazatel 1,18

květen 2010

- (Iz 54,17b)
- Žalm 90
- Nahum 1
- Galatským 5:13
- (Iz 54, 17)
- (Jan 10, 2n)
- žalm 115,1
- (Iz 54,10)
- Příslová 17,27
- Fil 4,19
- Koloským 4:2
- Efezským 5:6
- Izaiáš 6:8
- Ko 3,1n
- (Jan 8,31n)
- Zachariáš 10,1
- Zachariáš 9,16
- (Iz 54,5)
- (1Pt 4,14)
- (Jan 6, 69)
- 1. Tim 6,6n
- (Iz 53,12)
- 1 Pt 4,11
- 1. Petrův 5,8
- 1Pt 4,7
- Židům 6,10
- Jk 1, 12.
- Jan 6, 51
- (Iz 53,11)
- 2. Kor 13,11
- Jk 5,7

duben 2010

- (Jan 5,28n)
- (Př 4,23)
- (Iz 53,6)
- Kazatel 5,1
- (Jan 5,25)
- Iz 53,4
- Koloským 2,6n
- (Jan 3,36)
- Židům 12,1
- (Iz 53,3)
- Lk 10,41n
- (Jan 3, 30).
- (Iz 53,2)
- Žalm 89,2
- (Jan 3,21)
- 1. Tim 5,17
- (Iz 52,14)
- Žalm 145
- Gal 6,9n
- (Iz 52, 13n)
- Lukáš 12,36
- Mt 16,24
- Přísloví 26,18-19
- Filipským 2,13
- (Zj 3,19)
- (Jan 11,25n)
- (Jan 3,18)
- (Iz 52,12)
- Lukáš 8,17

březen 2010

- Lukáš 6,43
- (Iz 51,7)
- 1. Tesalonickým 4,3nn)
- Jan 2,5
- Věnuj Bohu pozornost!
- Jakub 1,19
- Iz 51,1
- Přísloví 26,6
- Iz 50,10B
- Jan 3,21
- Iz 50,8
- Iz 50,7n
- Matouš 10,28
- Iz 50,6n
- Přísloví 19,16
- 1. Kor. 6,19
- Iz 50,5n
- Filipským 2,3
- Přísloví 16,7
- Iz 50,4b
- Žalm 103,8-9
- 2. Petrův 3,18
- Iz 50,4a
- 2. Petrův 2,10;12
- Galatským 5,13
- Iz 50,2
- Přísloví 13:3
- Žalm 32:10
- Přísloví 12:25
- Mat 12,34
- Žalm 115,1

únor 2010

- Iz 49,16
- Iz 49, 4
- Římanům 10,9
- Marek 1, 40n
- Iz 47,18nn
- Iz 46,13
- Přísloví 11,30
- Iz 46,4
- 2. Korintským 9,7
- Iz 45,15a17
- Iz 45,11
- Iz 44,25
- Iz 44,22
- Jan 12,26
- Iz 44,21
- Pro co bys mohl být ospravedlněn?
- Žalm 40,5
- Voda v poušti...
- Žalm 26,2n
- Exodus 34,26
- Žalm 25
- Jan 3,35n
- Jan 3,27;34
- 2 Tes. 2,16n
- Zjevení 2,26
- Jób 1,21
- Iz 43,18
- Malachiáš 2,7

leden 2010

- Žalm 25,8-9
- 1. List Petrův 1,14n
- Iz 43,15
- Žalm 89,9
- Žalm 89,2
- 1. Kor 9,24
- Charles Spurgeon
- Jan 8,12
- Žalm 91,2
- Juda 21
- Mt 10,42
- 2. Kor 5,19
- Lukáš 8,50
- Gal 3,26n
- Iz 43,11n
- Iz 43,10
- Iz 42,18n
- 2. Kor 1,6
- Římanům 6,12n
- 1. Tim 1,5
- Př 27,1n
- Iz 42,16
- Iz 42,9
- Římanům 8,5
- Izajáš 51:12
- Př 12,10
- Př 17,9
- Naděje pro žíznící...
- Iz 41,14
- Iz 41,10b
- Iz 41,10a
- Snad příště ponese ovoce,,,

prosinec 2009

- Žalmy 86:4
- 1. Petrův 3,15-16
- Kazatel 3:4, Římanům 12:15
- máme u Otce přímluvce
- Přísloví 26,4-5
- Iz 41,8n
- Žalm 118,24
- Hospodin je pastýř...
- Uvádějte ve skutečnost svou spásu!
- Fil 3,1
- Iz 40,10
- Iz 40,1
- Efezským 3,10nn
- Ef 1,12
- Žalm 105,4
- Zalm 63,2
- Iz 36,4 a Iz 37,35
- Žalm 27,1
- Mt 8,3
- 1.Petr 3:4b
- Iz 35,4
- Iz 35, 3n
- Iz 33,22
- Žalm 100,3
- Tvá klenotnice, tvůj poklad!
- Iz 33,2
- Táhni, modlo!
- Ta Cesta!
- Žalm 20,8

listopad 2009

- Žalm 34,5
- Uzříš svého učitele
- 1Tm 3,15; Ž 26,8
- Iz 30,15
- Iz 30,1 a Iz 30, 18
- Iz 29, 18
- Iz 29,15 - Iz 29, 24
- žádné neštěstí se ti nepřihodí
- Iz 28,16
- Iz 28,12
- Iz 26, 13
- Koloským 2,14
- 2. Petruv 3,18
- Iz 25,9
- Jakub 1:21
- Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
- Iz 17,7
- Kol 3,12
- Iz 28,5
- Iz 14,32
- Žd 12,11n
- Iz 14,24
- Iz 12,12
- Iz 12,2
- 1. Petruv 3,11
- 1. Petruv 2,11
- Neh 8,10
- Dt 31,6
- Žalm 71:20

říjen 2009

- Efezskym 6,10
- Iz 11,9
- 2. Korintským 5:17
- 1 Janova 5,2n
- Zl 34,14
- Známe Boží lásku a spoléháme na ni
- Iz 9,5
- Iz 9,5n
- Nemilujme jenom slovy...
- Zl 55,10
- Přijal nás za syny a dcery.
- Ga 3, 29
- Ga 5, 6
- Iz 8, 13
- Iz 6,8.
- Pojďme, projednejme to spolu...
- Žalm 91
- 1 Janův 2,15-17
- Áronské požehnání...
- Iz 2, 11
- Iz 1, 15n
- Iz 2,3
- Lukáš 11,28
- moje oblíbené odkazy
- Lukáš 1,47
- Iz 2,5
- Iz 2,3n a Žalm 48:15
- Job 31, 24
- Job 23,14
- Job 23,11n
- Job 23, 3n
- Přísloví 12,14

září 2009

- Rimanum 3,23-24
- Job 19,27
- Zavolej, Bože!
- Ranní verš - 27.9.
- Job 13, 15n
- Kol 3, 12
- Joz 23,11
- 1S 12,24
- 2 Tm 1,7
- Z 40, 5
- Římanům 12,7nn
- Z 37,23 a Ex 33,14
- 2S 22,29
- Žalm 51
- 1.Tim 4:10
- 1Kr 2,3
- Jan 8, 10n.
- Žalm 37:4
- 2.Tes 3:3
- Žalm 34:5-6
- 2.Tes 1:11b
- Žalm 27:14
- Jozue 24,14n
- Mt 10, 39
- Žalm 3,6
- Iz 53,5
- Žalm 4,3

srpen 2009

- Nevzbouzejte lásku!
- Mt 5, 8
- Vidět víru...
- Dt 3,22
- Žalm 89,2
- 1 Tes 2,12n
- Mt 20,30
- Blahoslavené vaše oči...
- 1. Petrův 1,14
- 1. Tesalonickým 5,18
- Koloským 3,2-3
- Připomínejte divy, které vykonal Hospodin!
- Ať jsou Má Slova vidět ve Tvém životě!
- Ve svém Bohu hradby překonám!
- (2K 13,5)
- Evangelium, skrze něž docházíte spásy...
- Všichni ti, kdo jsou v Kristu...
- Přísloví 10,19
- V tom je totiž milost
- Co znamená víra v životě křesťana
- Židům 12,15
- Žalm 50
- 1. Pt 3,9
- Cokoli přijde, je pomíjivost...
- Kaz 10,20
- Každý odejde, jak přišel...
- Kaz 3,17

červenec 2009

- Kazatel 3,12n
- Žalm 18
- Bůh všechno učinil krásně a v pravý čas...
- Je čas plakat i čas smát se...
- Všechno má určenou chvíli...
- Malachiáš 3,10
- Titovi 2,11-14
- 2.Timoteovi 2,19
- 1. Janova 3,1
- Žena oděná sluncem...
- Jsem, který jsem...
- Ž 43,3
- 1.Tesalonickým 4,11
- Přísloví 16,1
- 1.Petrova 1,23
- 2.Mojžíšova 4,11n
- Židům 10,23
- Ef 4,15b
- Svět pomíjí...
- Ez 18, 32
- O věrnosti...
- Prorokuj suchým kostem!
- English campovy:
- Jakubova 2,1
- 1.Janova 2,2
- Jan 14,23

červen 2009

- Žalm 147,11
- Jan 4,34
- Matouš 7,21
- 1. Janova 2,17
- Žalm 119,2
- Žalm 143,10
- 1. Petrova 2,15
- O modlitbě...
- Clive Staples Lewis
- Boží vůle
- Ano, právě vy jste naše sláva a radost!
- Boží vůle je toto: vaše posvěcení.
- Speciální ranní verš pro dnešní den...
- Cti svého otce i matku...
- 1. Tesalonickým 2,4
- 1.Kor 1,7-8
- Žalm 51,15, Lukáš 12,35
- 2.Korintským 4:18
- Mat 5,44
- Izajáš 44,8
- Filipským 2,3
- Luk 7,22
- Luk 11,18
- Kéž by ti to i chutnalo...
- Buďme proaktivní
- 1.Janova 3,8
- Postav se na nohy!
- Osobní rozvoj v životě křesťana
- Jan 14,13
- knizky od Longmanu
- Římanům 9,15-16
- Dejte se smířit s Bohem!
- Buďte bdělí,
- Zachariáš 8,8
- Jeremiáš 6,16
- 2.Timoteovi 1,10
- Dávejte si pozor

květen 2009

- Po Hospodinu se ptejte...
- 1.Kor 15:58
- Považ dobrotu i přísnost Boží
- přestaňte myslet jako malé děti.
- Vejděte těsnou branou
- Odhodlaně se tedy připravte
- Matouš 24:44
- O starostech...
- Mat 6,1
- Pláš 3,57
- Píseň k pouti...
- Matouš 5,44
- Mat 7,1.
- V Boží blízkosti je dobře...
- Neboj se...
- Neboj se...
- Pláč 3,40n
- Beru si k srdci...
- Což ani teď nezvoláš?
- Neboj se!
- Můj podíl je Hospodin...
- Ze Sinaje přichází Bůh...
- Jako pás přilne k bedrům muže...
- 2.Timoteovi 2,19

duben 2009

- Římanům 16,19
- Římanům 8,26
- 2.Timoteovi 4,5
- Notes In Spanish - Phrase of the Days
- Žalm 119,67
- List židům, 12 kapitola, od 12 verše...
- Jak mohou?
- Mk 7,15
- Kazatel 9,10
- Ez 34,11
- Josef Václav Sládek (Zvony a zvonky/Důvěra v Boha)
- Svět pomíjí i jeho chtivost;
- 2.Korintským 4,6)
- Můj Pán a můj Bůh...
- Fp 2,14n
- Jan 5,24
- 1Kor10,23
- Ž 84,13; Ř 6,1
- Ž 89:9
- Jakub 5,16
- Mk 10,45
- Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?
- 1.Paralipomenon 28,20
- 2.Korintským 3,6
- Úděsná, otřesná věc...
- O odměně...
- Ex 24,3b
- O radosti...
- Zd 12,14n
- Mk 4,24
- Chvála
- 1.Sam 2:2

březen 2009

- O pokoji...
- 1.Sam 2:1
- Z 111
- 2T 1,11
- Čisté srdce...
- O naději...
- Jk 5,13; Ž 81,2
- Dt 31,8
- Blahoslavení tiší, mírní
- Jméno Ježíš...
- Řím 8:5-6
- 2.Mojžíšova 15,18; 1Pa 16,12
- Jan Amos Komenský
- 1.Korintským 4,5
- Římanům 12,1
- 1.Mojžíšova 28,15; Římanům 8,31
- Søren Kierkegaard
- Netrapte se!
- Lv 10,3
- 5.Mojžíšova 30,2.3
- Ř 12,18 1K15,57
- 1Pa 29,17
- citáty Matky Terezy
- 2. Korintským 4,6
- Jozue 24,15
- Uznej tedy ve svém srdci...
- Joz 23,11
- španělské fráze 4
- španělské fráze
- španělské fráze 2
- španělské fráze 3
- Přísloví 19,17; Skutky 21,14
- Obchodování na burze
- Úmluva o právech dítěte
- 1.Samuelova 7,3; Koloským 3,14
- Jozue 1,9
- Přísloví 3,5-6
- 1S 12,24
- Jb 19,25

únor 2009

- Jan 3,31
- Koloským 3,15; Izaiáš 55,12
- Žalm 34,16
- Galatským 5,1
- Žalm 30,6
- Iz 26,9; Ž 119,11
- Mat 5,42
- Žalm 81,2; Jakubova 5,13
- Ex 23:20
- Dt 31,8
- Exodus 23,1-2a
- Skutky 4,19
- Žalm 133,1.3
- Mat 6,9
- Gen 2k
- Skutky 1:7-8
- Chraň svoje srdce – John Eldredge
- Muž a žena - Larry Crabb
- Římanům 12,3
- Římanům 12,10nn
- Římanům 12,2
- Jakubova 1,19
- fráze
- 5. Mojžíšova 11,1
- Jan 7,3
- 1.Janova 4,12
- Izajáš 30,15
- Exodus 15,11
- Židům 6,10
- Lukáš 12. a 7. kapitola
- LÁSKA BEZ PODMÍNEK
- Jozue 24,15

leden 2009

- Žalm 71,15
- Úchvatná - John Eldredge, Stasi Eldredge
- Uspořádej svůj svět - Gordon MacDonald
- Zdravý vztah k církvi
- práce s mládeží - růst v dovednostech
- Evangelizace
- Duchovní rodičovství
- 5. Člověk je naplánován, aby naplnil poslání
- 4. Člověk je naplánován, aby sloužil Bohu
- 3. Člověk je naplánován,aby se stal podob. Kristu
- 2. Člověk je naplánován pro Boží rodinu
- 1. Člověk je naplánován k Boží radosti
- Jak vidí Bible člověka
- Zpovědní zrcadlo
- (J 15,16) a (Jk 1,5)(Žalm 111,10a)
- On-line kázání nebo semináře
- Láska
- ranní verše
- Zachariáš 4,6 a Matouš 5,9
- Zjevení 3,8
- O strachu a starostech
- Odpočinek (Matouš 11,29)
- O spasení (Efezskym 2,8-9)
- O víře
- Filipským 1,6
- citáty o Bohu
- moudrost
- 2.Petrova 3,9
- Malachiáš 3,16b-18
- Galatským 5,16
- Matouš 5,20
- Matouš 9,13
- Koloským 4,5n
- Koloským 1,9-12
- Bůh je světlo a není v něm žádná tma.
- Jakub 3,17
- Židům 13,7
- Židům 10,35nn
- Izajáš 46,10
- Ozeáš 6,3 a 1. Janův 3,3
- Žalm 51,19
- Izajáš 8,11nn
- Izajáš 30,15
- 2.Korintským 13,11
- Láska nezná strach