slovíčka ze Sister Carrie

11. srpen 2011 | 16.27 |

http://etext.lib.virginia.edu/etcbin/toccer-new2?id=DreSist.sgm&images=images/modeng&data=/texts/english/modeng/parsed&tag=public&part=1&division=div1

 • I cudgeled my brains to recall his name - lámal jsem si hlavu, jak se jmenoval
 • rapacity - nenasytnost, chamtivost
 • brood over/about - hluboce přemýšlet
 • It irks me to see him waste money - Štve mě, když ho vidím , jak utrácí
 • wrought-up - rozrušený
 • misconstrued - špatně si vyložit (his conduct being misconstrued)
 • incongruous opinions - neslučitelné názory
 • apt pupil - schopný žák
 • ingratiating - vtíravý, úlisný
 • dexterous - šikovný, obratný
 • inconspicuous - nenápadný
 • be enamoured of - být zamilovaný do
 • bric-a-brac - cetky, drobné ozdůbky
 • circumspect - obezřetný
 • real estate - reality
 • garrulous - užvaněný, rozvláčný
 • upholstered - vypolstrovaný, čalouněný
 • dawdling over it - loudat se, párat se s tím
 • crotch - rozkrok
 • attentive - pozorný
 • auspicious start of the career - slibný
 • stammer - koktat
 • exorbitant prise - přemrětěná cena
 • grimy industrial town - ěpinavé město
 • meagre salary - nevalný plat
 • taciturn (nature) - tichá povaha
 • humdrum of life - fádnost života
 • I had no inkling that - Neměl jsem ani tušení
 • Can you give me an inkling of what is going on? Můžeš mi nějak naznačit, co se děje?
 • diffidence - ostych
 • uncouth behaviour - obhroublé chování
 • moneyed man - zámožný muž
 • chandelier - lustr
 • managerial skills - manažerské schopnosti
 • tactful actions - taktní jednání
 • he is expected to emulate his father - očekává se, že půjde ve stopách svého otce.


 • It is an example to be emulated - Je to příklad hodný následování
 • elated winner - nadšený vítez
 • unwarranted complaint  - bezdůvodný
 • feel light-headed - být malátný
 • dispirited - sklíčený
 • prevaricate - vykrucovat se
 • rustle - šustit
 • waver over - váhat nad
 • worldling - materiálně zaměřený jedinec
 • These shoes re all the rage this fall. - Tyto boty tento podzim fakt letí.
 • equanimity - vyrovnanost
 • pettish - mrzutý, nevrlý
 • clinche (the matter) - rozhodnout
 • dupe - oklamat
 • infatuation with/for - pobláznění
 • disheartened = discourged
 • wording  of - formulace,znění (textu)
 • entanglement - složitá situace
 • bed linen - ložní prádlo
 • toady - pochlebovat, lézt do zadku
 • waver over - váhat
 • be in a quandary - mít dilema
 • perfunctory greetings - letmý pozdrav
 • rudimentary skills - nejzákladnější znalosti
 • knock around with - chodit s
 • unduly concerned.- přehnaně
 • with elation - s nadšením
 • patch it up - usmírit se
 • uncanny - prapodivný
 • passion unreasoning - nesmyslný, iracionální
 • aggrieved - ukřivděný
 • painstakingly - důkladně
 • tractable - poddajný
 • scowl (at me) - mračit se
 • pine for - toužit, prahnout
 • deadened the pain - utlumit bolest
 • balmy day - vlahý den
 • trite joke - otřepaný vtip
 • atone for - odčinit, napravit
 • the storms had abated - bouřky polevily
 • the pain subsided - bolest polevila
 • outweigh - převážit
 • he could not stomach the idea - Nějak ten nápad nemohl strávit.
 • rendition (of) - provedení, ztvárnění, podání (díla...)
 • portly - tělnatý, korpulentní
 • adroitness - šikovnost
 • histrionic (behaviour, gesture) - okázalý, teatrální
 • enticing (invitation) - lákavý
 • enthuse about/over - mluvit nadšeně
 • He did not enthuse over. - Nebyl tím nadšen.
 • He enthused kver the book. - Rozplýval se nad tou knihou nadšením.
 • They were really enthused by it. - Opravdu je to nadchlo.
 • desultory (conversation) - chaotický nesouvislý
 • after divesting themselves of their wraps. - Poté co se zbavili plášťů.
 • So-and-so - ten a ten... (Mr. so-and-so will come...)
 • unwholesome (food, climate, practices) - nezdravý, závadný
 • be at her wits' ends - být v koncích
 • with arms akimbo - s rukama v bok
 • be in his element here - být ve svém živlu.
 • approve of somebody - uznávat někoho.
 • by all means - v každém případě
  We can only surmise what really happened. - Můžeme si jen domýšlet, co se opravdu stalo.
  commodious - prostorný (místnost...)
  Don't condescend to him! - Nepovyšuj se nad něj!
  fortitude - statečnost
  they came thick and fast. - Přicházeli ze všech stran/v přívalech.
  horseplay - vylomeniny, koniny
  It is a commonplace - Je to běžná věc
  brace up (EmE) - vzmužit se
  There was something sinister about the place. - To místo bylo něčím hrozivé.
  retort - odseknout (He retorted that he did not know about ti)
  He deluded himself that - Nalhával si, že
  They were so intent upon getting somewhere. - Byli tak odhodlaní se někam dostat.
  It is incumbent upon them to read... - Je jejich povinností číst...
  This thought sickens me - Z této myšlenky se mi dělá špatně
  He did nothing whatsoever. - Nedělal vůbec nic.
  He did a sloppy jo again. - Zase to odbyl.
  Feel abashed at - být v rozpacích z
  So long. - tak zatím, čau ...(hovor.)
  slush - sněhová břečka
  lounge about - poflakovat se, lenošit, válet šunky...
  look haggard - vypadat strhaně
  aloof - odměřený
  despondent - sklíčený
  hunched up - shrbený
  They were cooped up in a small flat. - Byli namačkaní v malém bytě.
  hoarse - chraptivý (His voice was hoarse)
  patronise - být stálým zákazníkem.
  do sit-ups - dělat sedy lehy
  nonplussed - zmatený, v rozpacích
  be hard up - být na tom finančně špatně (hovor.)
  prick up his ears - nastražit uši.
  shuffle the cards - zamíchat karty.
  he was taken honestly aback. - Být opravdu zaskočený.
  look over - přelétnout očima, zběžně zkontrolovat
  self-forgetfulness - nezištnost
  What has got into him? - Co to do něj vjelo?
  expenditure - výdaje
  cut expenditure to a minimum. - omezit výdaje na minimum.
  diffident - ostýchavý
  walk/wander aimlessly. - chodit bezcílně
  It smacked of racism. - Zavánělo to rasismem.
  he asked her to tide him over. - Požádal ji, aby ho založila.
  chasm between rich and poor. - propast mezi bohatými a chudými.
  look crestfallen - vypadat jako hromádka neštěstí.
  threadbare trousers - otrhané kalhoty
  run up huge debts - nadělat ohromné dluhy
  scores of applicants - spousty uchazečů
  the company was short-handed - společnost měla nedostatek pracovních sil.
  You've got to get the knack of working. - musíš získat cvik v pracování.
  I am a bit out of sorts today. - Dnes nějak nejsem ve své kůži.
  he dodged behind a tree. - Uskočil za strop.
  Don't be facetious! - Nedělej si legraci! Nezlehřuj to!
  We can't get along without the allowances. - Bez přídavků se neobejdeme.
  pay it in monthly installments - splácet to v měsíčních splátkách.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře