Podobenství o rozsévači (Mt 13,1-9)

4. srpen 2011 | 07.55 |

1. Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře.

2. Shromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď; posadil se v ní a celý zástup stál na břehu.

3. I mluvil k nim mnoho v podobenstvích: "Vyšel rozsévač rozsívat.

4. Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty, a přilétli ptáci a sezobali je.

5. Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země, a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi.

6. Ale když vyšlo slunce, spálilo je; a protože neměla kořen, uschla.

7. Jiná zas padla mezi trní; trní vzrostlo a udusilo je.

8. A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek, některé sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet.

9. Kdo má uši, slyš!"

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář