Chvála vykoupení v Synu (Mt 11,25-30)

1. srpen 2011 | 07.35 |

25. V ten čas řekl Ježíš: "Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým.

26. Ano, Otče: tak se ti zalíbilo.

27. Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn – a ten, komu by to Syn chtěl zjevit.

28. Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

29 .Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.

30 .Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží."

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře