Člověk proti člověku pro Ježíše (Mt 10,34-39)

27. červenec 2011 | 07.18 |

34. Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.

35. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;

36. a ‚nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina‘.

37. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden.

38. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.

39. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře