Povzbuzení ke statečnému vyznání (Mt 10,26-33)

26. červenec 2011 | 07.55 |

26. Nebojte se jich tedy; neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno.

27. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte se střech.

28. A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.

29. Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce.

30. U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě.

31. Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.

32. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;

33. kdo mně však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář