Úděl Ježíšových učedníků (Mt 10,16-25)

25. červenec 2011 | 07.20 |

16. Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.

17. Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagógách vás budou bičovat,

18. budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům.

19. A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit.

20. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce.

21. Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.

22. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

23. Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného; amen, pravím vám, že nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde Syn člověka.

24. Žák není nad učitele ani sluha nad svého pána.

25. Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíše jeho čeleď!

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář