Podobenství o dvou stavitelích (Mt 7,24-29)

23. červenec 2011 | 07.52 |

24. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.

25. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále.

26. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku.

27. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký."

28. Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením;

29. neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákoníci.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře