Am 4,13

7. červenec 2011 | 07.11 |

Hle - tvůrce hor a stvořitel větru, jenž oznamuje člověku své myšlenky, ten, který tvoří svítání i tmu a překračuje zemské výšiny, má jméno Hospodin, Bůh zástupů. (Am 4,13)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře