Jak se postit (Mt 6,16-18)

5. červenec 2011 | 09.50 |

16. A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci; ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.

17. Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj,

18. abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře