Modlitba Páně (Mt 6,9-15)

5. červenec 2011 | 09.48 |

9. Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.

10. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.

11. Náš denní chléb dej nám dnes.

12. A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.

13. A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.

14. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec;

15. jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře