Jak prokazovat dobrodiní (Mt 6,1-4)

26. červen 2011 | 06.48 |

  1. Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích.

  2. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.

  3. Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice,

  4. aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář