O lásce k nepřátelům (Mt 5,43-48)

25. červen 2011 | 09.12 |

43. Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.‘

44. Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují,

45. abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.

46. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž?

47. A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž?

48. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář