O přísaze (Mt 5,33-37)

24. červen 2011 | 09.46 |

33. Dále jste slyšeli, že bylo řečeno otcům: ‚Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Hospodinu přísahy své.‘

34. Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec; ani při nebi, protože nebe je trůn Boží;

35. ani při zemi, protože země je podnož jeho nohou; ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále;

36. ani při své hlavě nepřísahej, protože nemůžeš způsobit, aby ti jediný vlas zbělel nebo zčernal.

37. Vaše slovo buď ‚ano, ano – ne, ne‘; co je nad to, je ze zlého.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře