O rozluce (Mt 5,31-32)

23. červen 2011 | 09.02 |

31. Také bylo řečeno: ‚Kdo propustí svou manželku, ať jí dá rozlukový lístek!‘

32. Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku, mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře