Výrok o soli a světle (Mt 5,13-16)

21. červen 2011 | 07.56 |


13. Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.

14. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.

15. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.

16. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře