Mt 5,8-9

21. červen 2011 | 07.56 |

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. (Mt 5,8-9)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře