Žalm 138,8

1. červen 2011 | 07.43 |

Hospodin dokoná se mnou své záměry;
tvá láska, Hospodine, trvá navěky –
neopouštěj prosím dílo rukou svých!
(Žalm 138,8)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře