Pojďme, projednejme to spolu...

16. říjen 2009 | 07.22 |
› 

Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. (Iz 1,18.)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře