Biblické verše k zapamatování si nazpaměť:

1. květen 2011 | 21.30 |
› 
 • Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání.(Matouš 3,8)
 • On to uslyšel a řekl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. (Matouš 9,12)
 • Jděte a učte se, co to je: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky." (Matouš 9,13)
 • Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je velká, dělníků málo. (Matouš 9,37)
 • Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!" (Matouš 9,38)
 • zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.(Matouš 10,8)
 • Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.(Matouš 10,16)
 • Mějte se na pozoru před lidmi (Matouš 10,17)
 • Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.(Matouš 10,22)
 • Žák není nad učitele ani sluha nad svého pána.(Matouš 10,24)
 • Nebojte se jich tedy; neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno.(Matouš 10,26)
 • Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech.(Matouš 10,27)
 • A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle.(Matouš 10,28)
 • Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;
 • kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. (Matouš 10,32-33)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře