Učit se Bibli zpaměti (John Piper)

23. duben 2011 | 09.24 |


Učení se Bible na zpaměť

  1. Učit se Bibli zpaměti umožňuje rozjímání v době, kdy nemůžeme číst Bibli. Rozjímání je cesta k hlubšímu pochopení. Takže když chceme rozjímat nad Božím slovem ve dne a v noci, tak musíme mít něco ve své hlavě.
  2. Učit se Bibli zpaměti posiluje naši víru, protože víra pochází ze slyšení, slyšení Božího slova a to se stane, když Boží slovo slyšíme v hlavě.
  3. Učit se Bibli zpaměti ovlivňuje naše vidění světa. Začínáme pak totiž vidět svět tak, jak jej vidí Bůh.
  4. Učit se Bibli zpaměti napomáhá tomu, aby bylo Boží slovo vždy dostupné pro překonání pokušení, protože Boží varování a zaslíbení jsou způsoby jak přemáháme ďáblovy lži
  5. Učit se Bibli zpaměti střeží naši mysl a pomáhá nám objevit chybu a lež. Svět je totiž plný chyb a lží, protože pánem tohoto světa je lhář.
  6. Učit se Bibli zpaměti nás uschopňuje udeřit ďábla do tváře silou, které nemůže vzdorovat, a také nás uschopňuje ochránit sebe a naši rodinu před jeho útokem. Čím ho ty přemáháš? On je milionkrát silnější než ty. A on tě nesnáší, a tvou rodinu a tvé manželství a církev a Boha. Jak někdo může chodit po tomto ďáblem ovládaném světě bez meče v ruce je nad mé chápání.
  7. Učit se Bibli zpaměti poskytuje nejsilnější a nejsladší slova pro službu potřebným. Už jsi někdy byl zaskočen nepřipravený? Nemusíš být.
  8. Učit se Bibli zpaměti poskytuje základ vztahu s Ježíšem Kristem, protože On k nám mluví v Bibli a nikde jinde. Ó ,sladce, mocně, důvěryhodně, pravdivě mluví Bůh ke mně v Bibli a já s ním rozmlouvám v modlitbě. Když je Bible v mé hlavě, můžu si s ním povídat kdekoli.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář