Jistota spasení? (Kempenský)

7. duben 2011 | 12.59 |

"Jednou jeden úzkostlivec, který se neustále zmítal mezi strachem a nadějí, poklekl, zkroušen žalem, v kostele před oltářem a v duchu uvažoval:
Kéž bych věděl, že setrvám v dobrém až do konce! A hned uslyšel v nitru Boží odpověď: Co bys dělal, kdybys to věděl? Dělej nyní, co bys dělal tehdy, až budeš zcela v bezpečí. A on, velice tím utěšen a posilněn, se odevzdal do Boží vůle, a bylo po úzkostlivém zmítání. Nechtěl již všetečně pátrat, aby zvěděl svou budoucnost, ale raději se snažil poznat Boží vůli, totiž co je bohulibé a dokonalé (srov. Ř 12,2), aby podle ní začal i končil každý dobrý skutek." (Kempenský: Následování Krista)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář