Římanům 11,22

28. prosinec 2010 | 06.00 |

Uvědom si tedy laskavost i přísnost Boží: k těm, kdo padli, přísnost, ale k tobě Boží laskavost, pokud ovšem v této laskavosti zůstaneš. (Římanům 11,22)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře