2Pt 1:4

30. březen 2011 | 07.00 |

 nám byla darována úžasná a vzácná zaslíbení, abyste skrze ně získali účast na Boží povaze a unikli zkáze, do níž se svět ve své žádostivosti řítí.  (2Pt 1:4)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře