Žalm 25

8. únor 2010 | 07.57 |

Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč mě. Veď mě a uč mě pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den! (Žalm 25)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře