Jan 8, 10n.

13. září 2009 | 06.50 |

Ježíš ji řekl: "Ženo, kde jsou tvoji žalobci? Nikdo tě neodsoudil?" "Nikdo, Pane." "Ani já tě neodsoudím. Jdi a od této chvíle již nehřeš." (Jan 8, 10n.)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře