Žalm 34:5-6

10. září 2009 | 08.45 |

Hledal jsem Hospodina a odpověděl mi, ze všech mých obav mě vytáhl. Ti, kdo jej vyhlížejí, budou jen zářit, nebudou v hanbě skrývat tvář! (Žalm 34:5-6)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře