Jozue 24,14n

7. září 2009 | 08.15 |

Proto tedy ctěte Hospodina a služte mu oddaně a věrně. Pokud se vám ale nelíbí sloužit Hospodinu, vyberte si dnes, komu budete sloužit. Jozue 24,14n

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře