Blahoslavené vaše oči...

21. srpen 2009 | 07.59 |
› 

Blahoslavené jsou vaše oči, že vidí, a vaše uši, že slyší. Amen, pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili spatřit, co vidíte vy, ale nespatřili, a slyšet, co vy slyšíte, ale neuslyšeli. Mt 13, 6n

 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře