Všichni ti, kdo jsou v Kristu...

11. srpen 2009 | 07.35 |
› 

Avšak Kristus byl probuzen z mrtvých, prvorozený z těch, kdo zemřeli. Jako v Adamovi všichni umírají, tak také všichni ti, kdo jsou v Kristu, budou obživeni. 1 kor 15,21n

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře