Mal 2,16

16. prosinec 2010 | 06.00 |

Nenávidím rozvod! praví Hospodin, Bůh Izraele. Nenávidím ho jako plášť potřísněný násilím, praví Hospodin zástupů. Chraňte se tedy a nebuďte nevěrní. (Mal 2,16)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře