(Iz 54,5)

13. květen 2010 | 09.12 |

Tvým manželem je přece ten, jenž tě učinil, jeho jméno je Hospodin zástupů, tvým vykupitelem je Svatý Izraele; nazývá se Bohem celé země. (Iz 54,5)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře