Žalm 18

30. červenec 2009 | 08.31 |

Miluji tě,Hospodine, sílo má! Hospodin je má skála,tvrz,má záchrana! Můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad.(Žalm 18)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře