Malachiáš 3,10

26. červenec 2009 | 07.49 |

Přinášejte do mých skladů úplné desátky, praví Hospodin zástupů. Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? (Malachiáš 3,10)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře