Titovi 2,11-14

25. červenec 2009 | 07.13 |

Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti
a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně, v očekávání
té požehnané naděje – slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista.
On dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si pro sebe
zvláštní lid, horlivý konat dobro.
(Titovi 2,11-14)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře