2.Mojžíšova 4,11n

15. červenec 2009 | 08.28 |

Hospodin řekl Mojžíšovi: Kdo dal člověku ústa? Zdali ne já, Hospodin? Nyní jdi, já budu s tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit!(2.Mojžíšova 4,11n)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře