Zachariáš 1

11. prosinec 2010 | 07.53 |

Vraťte se ke mně, praví Hospodin zástupů, a já se vrátím k vám, praví Hospodin zástupů. Odvraťte se od svých zlých cest, od svého zlého jednání! (Zachariáš 1)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře