Am 5:14

11. září 2010 | 07.57 |

Hledejte dobré a ne zlé, ať žijete! Hospodin, Bůh zástupů, pak s vámi bude, jak říkáte.  (Am 5:14)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře