Římanům 8,12-13

10. září 2010 | 07.26 |

Nuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít. (Římanům 8,12-13)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře