Prorokuj suchým kostem!

6. červenec 2009 | 06.03 |

Tu mi řekl: Prorokuj nad těmi kostmi a řekni jim: Slyšte, suché kosti, Hospodinovo slovo! Ez 37.4

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře