English campovy:

4. červenec 2009 | 07.37 |

Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Žalm 121

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře