Žalm 30,5-6

4. únor 2011 | 07.00 |

Zpívejte Hospodinu, jeho věrní,
chvalte památku jeho svatosti!
Jeho hněv trvá jen pouhou chvíli,
jeho přízeň však celý život provází.
(Žalm 30,5-6)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře