Jan 14,15a23.

30. září 2010 | 04.13 |

Ježíš mu odpověděl: Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. Jan 14,15a23.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře