Numeri 14,11

13. březen 2011 | 07.00 |

Hospodin řekl Mojžíšovi: Jak dlouho mnou bude tento lid pohrdat? Jak dlouho mi bude odmítat věřit i přes všechna znamení, která jsem uprostřed nich vykonal? (Numeri 14,11)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře