Jeremiáš 6,16

3. červen 2009 | 10.34 |

Toto praví Hospodin: "Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se na stezky věčnosti: Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid." (Jeremiáš 6,16)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře